Tiimi

Ville
Jakonen

Toimitusjohtaja

+358 40 776 6645
ville.jakonen@backo.fi

Risto
Venermo

Hallituksen puheenjohtaja

+358 40 754 9139
risto.venermo@backo.fi

Ashwin
Krishnamurthy

MAAJOHTAJA, BACKO INDIA

Tuomo
Janatuinen

+358 40 767 2159
tuomo.janatuinen@backo.fi

Lauri
Lähteenmaa

+358 40 085 7022
lauri.lahteenmaa@backo.fi

Arjun
Krishnamurthy

Iita
Turpela

+358 50 431 8989
iita.turpela@backo.fi

Tiimimme täydentyy jatkuvasti ja tulemme ilmoittamaan uusista vahvistuksista lähiviikkoina.

Ota yhteyttä